ราชบัณฑิตยสภามีมติ “เมตาเวิร์ส” ให้ใช้คำไทยว่า “จักรวาลนฤมิต”

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ราชบัณฑิตยสภามีมติ “เมตาเวิร์ส” ให้ใช้คำไทยว่า “จักรวาลนฤมิต”

ภาพจาก 
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2021/12/03/news-370e4fb9c3.jpg

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา มีมติบัญญัติคำว่า “เมตาเวิร์ส” เป็นไทยว่า “จักรวาลนฤมิต”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *